Možemo li očekivati prvu novčanu kaznu za kršenje Opće uredbe i u Hrvatskoj?

In Praksa, Sve vijesti by Kristina Mandic

Upravni sud donio je presudu kojom se potvrđuje rješenje AZOP-a o povredi prava na zaštitu osobnih podataka saborske zastupnice Lesandrić Ninčević. Naime, AZOP je zaključio kako je predstojnik Klinike za ženske bolesti i porode pri KBC Split protivno prvotnoj svrsi obrade osobnih podataka medijima iznio detalje o zdravstvenom stanju ispitanice i time povrijedio njezina prava, a što je u presudi i potvrdio Upravni sud u Splitu.

“Pravilno je utvrđeno da su osobni podaci korišteni protivno svrsi njihove obrade, a to je provedba medicinskog zahvata, već su korišteni radi demantiranja netočnih navoda ispitanice, dakle nije postojao pravni temelj i zakonita svrha za objavu osobnih podataka“ – stoji u presudi Upravnog suda u Splitu.

Ukoliko nakon završenog postupka pred Visokim upravnim sudom ova presuda postane  pravomoćna, AZOP će imati mogućnost, sukladno članku 45. Zakona o provedbi Opće uredbe, izreći i prvu novčanu kaznu u RH od početka primjene Opće uredbe. Naime, nadzorno tijelo izriče novčanu kaznu tek po pravomoćnosti rješenja kojim je utvrđeno kršenje prava i korektivna mjera. Skrećemo pažnju da izricanje kazne od strane nadzornog tijela nema utjecaja na obeštećenje ispitanika kojemu je povrijeđeno pravo na zaštitu podataka. U praksi, ovo znači da se kazne uplaćuju u korist državnog proračuna, a ispitanik koji je pretrpio (materijalnu ili nematerijalnu ) štetu zbog povrede prava jamčenih Općom uredbom treba u posebnom postupku pred nadležnim sudom dokazati povredu (i štetu).

Način ostvarivanja prava na naknadu štete za povredu osobnih podataka bit će predmet rasprave i na Kongresu stručnjaka za zaštitu osobnih podataka koji će se održati 23. i 24. svibnja u Zagrebu. Još je kratko vremena ostalo za prijavu sudjelovanja na kongresu.

U svakom slučaju, bit će zanimljivo pratiti razvoj ovog događaja s obzirom da se radi o specifičnom slučaju iz nekoliko razloga – ispitanica je javna osoba te je osobno javno objavila dio podataka, a KBC Split je podatke kojima raspolaže iskoristio da demantira navodno neistinite izjave s ciljem obrane ugleda institucije.